WordPress database error: [INSERT command denied to user 'cp957604_usanled'@'localhost' for table 'wpho_options']
INSERT INTO `wpho_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_timeout_itsec_wp_upload_dir', '1606396497', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [INSERT command denied to user 'cp957604_usanled'@'localhost' for table 'wpho_options']
INSERT INTO `wpho_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_itsec_wp_upload_dir', 'a:6:{s:4:\"path\";s:65:\"/home/cp957604/public_html/usanled.com/wp-content/uploads/2020/11\";s:3:\"url\";s:46:\"https://usanled.com/wp-content/uploads/2020/11\";s:6:\"subdir\";s:8:\"/2020/11\";s:7:\"basedir\";s:57:\"/home/cp957604/public_html/usanled.com/wp-content/uploads\";s:7:\"baseurl\";s:38:\"https://usanled.com/wp-content/uploads\";s:5:\"error\";b:0;}', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [INSERT command denied to user 'cp957604_usanled'@'localhost' for table 'wpho_options']
INSERT INTO `wpho_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1606310100.6002728939056396484375', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [INSERT command denied to user 'cp957604_usanled'@'localhost' for table 'wpho_options']
INSERT IGNORE INTO `wpho_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('itsec-lock-cron_test_fail_safe', '1606310127', 'no') /* LOCK */

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [INSERT command denied to user 'cp957604_usanled'@'localhost' for table 'wpho_options']
INSERT IGNORE INTO `wpho_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('itsec-lock-notification-center', '1606310217', 'no') /* LOCK */

Liên Hệ - Usanled
Menu Đóng

Liên Hệ

Thông tin liên hệ 
USANLED – Công ty TNHH TM & Thiết Bị Điện Việt Hàn

Địa chỉ : Quảng Thanh – Thủy Nguyên- Hải Phòng

MST : 0201630668

Điện thoại: 02256.505.755

Số tài khoản: 19135106188010 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam  TECHCOMBANK CHỢ ĐÔN Chi nhánh Hải Phòng

Website: https://usanled.com/

Email: sale@denledviethan.com / ledcaocapviethan@gmail.com

VP GIAO DỊCH : Tân Dương – Thủy Nguyên -Hải PHÒNG

Điện thoại: 0985.680.001