Menu Đóng

Liên Hệ

Thông tin liên hệ 
USANLED – Công ty TNHH TM & Thiết Bị Điện Việt Hàn

Địa chỉ : Quảng Thanh – Thủy Nguyên- Hải Phòng

MST : 0201630668

Điện thoại: 02256.505.755

Số tài khoản: 19135106188010 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam  TECHCOMBANK CHỢ ĐÔN Chi nhánh Hải Phòng

Website: https://usanled.com/

Email: sale@denledviethan.com / ledcaocapviethan@gmail.com

VP GIAO DỊCH : Tân Dương – Thủy Nguyên -Hải PHÒNG

Điện thoại: 0985.680.001